การที่เราจะไปท่องเที่ยวในต่างประเทศได้นั้นต้องอาศัยผู้ที่มีประสบการณ์หรือทัวร์พาไป หรือบางคนอาจจะลองเที่ยวในประเทศที่ใกล้เคียงเพื่อเรียนรู้การเดินให้มากยิ่งขึ้น