‘ประเทศภูฏาน’ เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีความสวยงาม เป็นดินแดนซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประเทศอินเดีย , จีน และเทือกเขาหิมาลัย เต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์อันหลากหลาย โดยเริ่มตั้งแต่ภูเขาสูงจวบไปจนถึงทุ่งกว้างไกล สุดลูกหูลูกตาจึงทำให้ภูฏาน กลายเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายซึ่งทำให้นักเดินทางสนใจ มีสถานที่สำคัญๆต่างๆมากมาย เช่น วัดทางพุทธศาสนาที่ก่อสร้างได้อย่างมีเอกลักษณ์และเต็มไปด้วยความสักสิทธิ์ นอกจากนี้ยังมีเส้นทางธรรมชาติอันสงบเงียบ ซึ่งมันจะทำให้คุณได้สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริง

Taktshang monastery (Tiger’s Nest Monastery)

Taktshang หรือ Tiger Nest เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์สำคัญแห่งประเทศภูฏาน อีกทั้งยังเป็น Land Mark สำคัญของประเทศ วัดแห่งนี้ได้รับความเคารพนับถือจากชาวพุทธ อันมาจากประเทศใกล้เคียง เดินทางมาปฏิบัติธรรมพร้อมปฏิบัติศาสนกิจด้วยความเคร่งครัด นอกจากนี้ Taktshang ยังมีความโดดเด่นทางด้านสถาปัตยกรรม เต็มไปด้วยความโดดเด่นแปลกตา จึงทำให้วัดแห่งนี้ได้รับการยกย่องว่าเป็น Unseen of Bhutan วัดแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่ 8 และสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ด้วยการปีนเขาอันแสนยากลำบากเท่านั้น ซึ่งเป็นวัดอีกแห่งหนึ่งมีวิวสวยที่สุดในโลก จากยอดบนคุณสามารถมองลงไปเห็นหุบเขา Paro อันสวยงดงาม

Statue of Buddha Dordenma

องค์พระพุทธรูป Dordenma ที่มีความสวยงาม และเต็มไปด้วยความน่าเกรงขาม ท่านสร้างจากบรอนซ์มีสูงถึง 169 ฟุต จัดเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปนั่งขนาดใหญ่สุดในโลก ท่านประดิษฐานอยู่บนเนินเขา ณ อุทยาน Kuenselphodrang ทุกๆส่วนของพระพุทธรูปสร้างด้วยความประณีต ได้รับการยอมรับว่าเป็นผลงานชิ้นเอกอีกองค์หนึ่งเลยก็ได้ Statue of Buddha Dordenma ยังเป็นพระพุทธรูปตั้งสูงสุดในโลกอีกด้วย ภายในมีอัดแน่นไปด้วยพระพุทธรูปขนาดเล็กกว่า 1,000 องค์ แค่เฉพาะองค์พระพุทธรูปก็ใช้เงินทุนถึง 47 ล้านเหรียญดอลลาร์ โดยทางรัฐบาลภูฏานได้รับความช่วยเหลือทางด้านเงินทุนจากชาวสิงคโปร์ ที่สำคัญคือสร้างโดยช่างชาวไทย บริเวณฐานสร้างเป็นห้องโถงขนาดใหญ่ เพื่อใช้ในการทำสมาธิ

หุบเขา Phobjikha Valley

นกกระเรียนคอดำ เป็นหนึ่งในนกใกล้สูญพันธุ์ พวกมันได้บินอพยพจากที่ราบทิเบตมาพักพิง ณ หุบเขา Phobjikha Valley ในช่วงฤดูหนาว ช่วงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะมีการจัดงานนกกระเรียนคอดำ ทำให้ผู้คนได้เดินทางมาเยี่ยมชมความสวยงามของนกกระเรียนคอดำ อันรายล้อมไปด้วยท่ามกลางธรรมชาติของหุบเขาแห่งนี้ หุบเขา Phobjikha Valley ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของภูฏาน เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านเล็กๆ อันเต็มไปด้วยบรรยากาศชนบทอันเงียบสงบ ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบธรรมชาติและวัฒนธรรมภูฏาแท้ๆ ขอแนะนำให้มาเยือนหุบเขาแห่งนี้